SERVEIS

Revisions de Gas Butà i Propà

Revisió d'instal.lacions de gas butà i propà, tant per indústries com per particulars.

Manteniment d'instal.lacions

Manteniment i reparació de qualsevol equip i instal·lació petrolífera. Rapidesa i professionalitat.

Proves d'Estanquitat

Proves d'estanquitat per a venicles cisterna ADR, dipòsits mòbils ADR, dipòsits d'emmagatzematge i canonades associades.

Neteges i desgasificacions integrals

Neteges interiors de dipòsits de combustible, arquetes i canonades, amb el tractament del residu. Desgasificació d'espais interiors.

Conseller de seguretat

Adaptació del contracte de manteniment segons les característiques de cada instal·lació. Emissió d’informe anual.

Projectes claus en mà

Instalgas integra les seves diferents linies i serveis amb l'objectiu d'oferir projectes clau en mà en les instal.lació i execució de projectes petrolífers. Instalgas efectúa el projecte d'enginyeria des d'una visió integral de tot el projecte i dissenya, programa i implementa les millors solucions segons les necessitats específiques de cada client.

Metrología

Control metrològic i calibració d’assortidors, comptadors de camions i centres de distribució. Manteniment, reparació i precintatge d’equips. Emissió de certificats.

CLIENTS

Veure tots

CONTACTAR

Instalgas - Instal·lacions petroliferes S.L.

info@instalgas.es

T. 872 00 49 46 - F. 872 00 49 12